Álláskeresési járadék és munkanélküli segély: jogosultság és menetrend

álláskeresési járadék

Az álláskeresők támogatására számos lehetőség áll rendelkezésre Magyarországon. Két fő támogatási forma a munkanélküli segély és az álláskeresési járadék. Ebben a cikkben részletesen tárgyaljuk, hogy mi is pontosan ezek a támogatások, mikor jogosult valaki rájuk, és milyen lépéseket kell megtenni az igénylés során.

Mi az álláskeresési járadék és a munkanélküli segély?

Álláskeresési járadék

Az álláskeresési járadék egy állami pénzügyi támogatás, amelyet azok számára biztosítanak, akik elveszítették munkahelyüket és aktívan keresik az új álláslehetőségeket. A járadékot általában a korábbi munkahelyi jövedelem százalékaként számítják ki, és legfeljebb 3 hónapig vehető igénybe. A járadék mértéke és időtartama az előzőleg befizetett járulékokon és a munkaviszony időtartamán alapul.

Munkanélküli segély

A munkanélküli segély szintén pénzügyi támogatást jelent, de ezt különösen nehéz helyzetben lévő álláskeresők számára tervezték. Ez a támogatás a korábbi jövedelemtől független, és a leginkább rászorulókat célozza meg, például azokat, akik már kimerítették az álláskeresési járadék lehetőségeit.

Mikor jogosult valaki munkanélküli segélyre?

Munkanélküli segélyre akkor vagy jogosult, ha teljesíted az álláskeresési járadék feltételeit, de már nem vagy jogosult további járadékra, és továbbra is aktívan keresed az álláslehetőségeket. Az igénylőknek rendszeresen jelentkezniük kell az illetékes munkaügyi központban, és igazolniuk kell álláskeresési tevékenységüket.

Mi az álláskeresési járadék menete?

Az álláskeresési járadék igénylésének menetét lépésről lépésre ismertetjük, hogy tisztában legyél minden szükséges teendővel:

 • Előzetes tájékozódás: Érdemes először tájékozódni az aktuális jogszabályokról és feltételekről, amelyek a munkaügyi központ weboldalán találhatók meg.
 • Dokumentumok összegyűjtése: Gyűjtsd össze az igényléshez szükséges dokumentumokat, mint például az előző munkahelytől kapott igazolásokat, személyi igazolványt és lakcímkártyát.
 • Igénylés benyújtása: Az igénylést személyesen vagy online formában is benyújthatod, a munkaügyi központban.
 • Nyomon követés: A kérelem benyújtása után nyomon kell követni az ügyintézés állapotát, és szükség esetén további információkat szolgáltatni.
 • Járadék folyósítása: Ha a kérelem jóváhagyásra kerül, a járadékot havi rendszerességgel folyósítják a megadott bankszámlára.

Mennyi a munkanélküli segély összege és mitől függ?

 • Jogosultság előfeltételei: A munkanélküli segély igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő az elmúlt 3 évben legalább 12 hónapot dolgozzon 8 órás, bejelentett munkaviszonyban. Nem szükséges, hogy ez a 12 hónap folyamatos legyen, de a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság nem számít bele a jogosultsági időbe.
 • Jogosultsági idő: Az álláskeresési járadék jogosultsági idő számítása szerint 10 nap munkaviszony 1 nap járadékfolyósítási időt eredményez.
 • Összeg kiszámítása: A járadék összege az igénylő korábbi bruttó bére 60%-a, de a folyósítás során nem haladhatja meg a minimálbér napi összegét. 2023-ban ez napi 7733 Ft, míg 2024-ben napi bruttó 12 270 Ft.
 • Maximum járadék: 2024-ben az álláskeresési járadék maximuma havi nettó 177 422 forint (2023-ban ez nettó 154 270 forint volt havonta).
 • Automatikus folyamat: Az álláskeresési járadék folyósításához nincs szükség külön ügyintézésre; a jogosultság és az összeg meghatározása automatikusan történik a nyilvántartásba vételkor a helyileg illetékes foglalkoztatási szerv által.
 • Folyósítási időtartam: Az álláskeresési járadék legfeljebb 90 napig folyósítható, ez alatt az idő alatt az álláskereső társadalombiztosítási ellátásra (Tb) is jogosult.
 • Adózás: Az álláskeresési járadék után fizetendő adók: 15% személyi jövedelemadó (SZJA) és 10% nyugdíjjárulék. A ténylegesen kifizetett nettó összeg így lehet maximum havi 177.422 Ft.
 • Bevallási kötelezettség: Az álláskeresési járadékot és egyéb álláskeresőknek járó juttatásokat a személyi jövedelemadó bevallásban bérként kell szerepeltetni.