Táppénz alatti felmondás 2024 (munkáltató & munkavállaló is)

táppénz alatt felmondás

A táppénz alatti felmondás lehetséges — munkáltató és munkavállaló oldalról is.

Azonban egyáltalán nem mindegy, hogyan történik!

Mindkét oldalt bemutatjuk.

Érdemes mindkettőt végigolvasni, mert a kettő együtt adja ki a teljes képet: hiába vagyunk csak alkalmazottak vagy csak munkáltatók, a másik nézőpontja is fontos lesz a megértéshez.

Az alábbi cikkben egyrészről megtudhatod, hogy (munkavállaló szempontból):

 • Táppénz alatt fel lehet mondani?
 • Kapható-e felmondási idő alatt táppénz?
 • Lehetséges-e azonnali hatályú felmondás táppénz alatt?
 • Táppénz alatt kirúghatnak?
 • Hogyan történjen a munkavállalói felmondás betegszabadság alatt?
táppénz alatti felmondás munkavállaló részéről

Emellett pedig másrészről azt is, hogy (munkáltató szempontból):

 • Működik-e a táppénz alatti felmondás munkáltató részéről?
 • Hogyan történik a munkaviszony megszüntetése táppénz alatt?
 • Miként indokolható a munkáltatói felmondás táppénz alatt?

Minden a táppénz alatti felmondásról 2024-ben — egyetlen helyen!

Fontos!

Az alábbi cikk nem minősül tanácsadásnak, a benne foglalt információk pedig helyenként pontatlanok lehetnek a jogszabályok folyamatos változása miatt.

Amennyiben munkaadóként vagy munkavállalóként táppénz alatt kíván felmondani, kérjük előtte mindenképpen egyeztessen személyesen is egy jogásszal.

Táppénz alatti felmondás 2024 (munkavállaló)

táppénz alatti felmondás munkáltató részéről

A betegség miatti keresőképtelenség első 15 napját úgy hívjuk, hogy betegszabadság.

Ez csak és kizárólag a dolgozó saját betegségére vonatkozik — közeli hozzátartozóiéra nem!

A 15 nap egész évre vonatkozik: év közben induló munkaviszony esetén a betegszabadságot arányosítják, tehát például az év utolsó harmadára (szeptember 1-től induló munkaviszony) a munkavállaló csak a napok számának egyharmadát kapja — 5 napot.

Mindezt a munkáltató fizeti:

 • távolléti díj 70 %‐a jár,
 • az összeg adóköteles,
 • illetve járulékköteles is.

Amikor a dolgozó mindezt kimeríti, akkor indul az úgynevezett „táppénz”. A táppénz akár (maximum) egy teljes naptári évre is járhat.

A táppénzre akkor jogosult, ha:

 • fennálló biztosítási jogviszonya van,
 • társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
 • és az orvos által megállapított (és igazolt) keresőképtelenség áll fenn.

De mi a helyzet, ha a munkavállaló ott akarja hagyni a munkáltatót — történhet betegszabadság vagy táppénz alatt felmondás?

Betegállomány alatti felmondás

Igen, betegállományban is fel lehet mondani.

A betegállomány alatti felmondás részletei azonban fontosak — amennyiben a felmondás betegállomány alatt történik, az alábbi szabályok érvényesek rá.

Felmondási idő alatt táppénz?

munkavállalói felmondás betegszabadság alatt

A felmondási idő alatti táppénz bizony igényelhető, hiszen egy nem várt betegség bármikor megtámadhatja a munkavállalót.

Ebben az esetben a felmondási idő azonban tovább ketyeg, amikor pedig lejár, a munkával együtt (általában 30 nap) megszűnik a munkavállaló biztosítása is — tehát innentől már táppénzre sem lesz jogosult.

De mi a helyzet akkor, ha a táppénzes ellátás még az elbocsátás vagy felmondás előtt kezdődik?

Táppénz alatt felmondás: táppénz alatt fel lehet mondani?

táppénz alatt kirúgás

Nos, ebben a helyzetben a felmondási idő csak akkor indul, amikor a táppénzes ellátás, tehát a keresőképtelenség állapota megszűnik.

Amennyiben tehát február 1-jén a munkavállaló keresőképtelenné válik, és február 16-án (a betegszabadság lejárta után) táppénzre megy, ami egészen április 1-jéig eltart — eközben pedig elbocsátják — akkor csak április 1-jén kezdődik meg a felmondási ideje.

Ha a teljes (maximális) 1 évet táppénzen tölti, akkor a felmondási idő annak lejártát követően, az 1 év lejárta utáni első napon indul meg (a táppénz ugyanis maximum 1 évig kapható).

A felmondást pedig indokolni is kell.

azonnali hatályú felmondás táppénz alatt

Az indoklásnak írásban kell történnie — de csak abban az esetben, ha a munkavállaló aktív korú.

Amennyiben már nyugdíjas, és az mellett dolgozik, az indoklás nem kötelező.

Próbaidő: azonnali hatályú felmondás táppénz alatt

munkáltatói felmondás táppénz alatt

A betegszabadság és a táppénz is igénybevehető próbaidő alatt.

Ekkor azonban fontos, hogy a munkavállalóra nem vonatkozik kötelező érvényű felmondási idő — tehát ha a munkáltató úgy dönt, hogy az azonnali hatályú felmondás táppénz alatt indokolt és szükséges a cég részéről, akkor kezdeményezheti azt.

Mindez pedig még a kismamákra is vonatkozik.

Amikor TILOS a munkaviszony megszüntetése táppénz alatt

munkaviszony megszüntetése táppénz alatt

Létezik azonban néhány eset, amikor a munkáltató nem mondhat fel a munkavállalónak — még csak a felmondás tényét sem közölheti.

Ilyen például:

 • szülési szabadság,
 • szülői vagy apasági szabadság,
 • fizetés nélküli szabadság (gyermek gondozása miatt).

Táppénz alatt kirúghatnak kismamaként 2024-ben?

betegállomány alatti felmondás

Nem, amennyiben a táppénz alatti kirúgás előtt tájékoztattad a munkaadót a terhességről.

Amennyiben a közlésre nem került még sor (a táppénz alatt kirúgás előtt), de azt a várandós munkavállaló pótolja a felmondás pillanatában, akkor a munkaadónak vissza kell vonnia a felmondást — erre pedig csak 15 nap áll a rendelkezésére.

Munkáltatói felmondás táppénz alatt 2024

táppénz alatt fel lehet mondani

A munkáltató elbocsáthatja a dolgozóit betegszabadság és táppénz alatt is — egyes esetekben akár azonnali hatályú felmondás táppénz alatti kezdeményezésére is lehetősége nyílik.

Pontosan mikor?

Azonnali hatályú felmondás táppénz alatt

táppénz alatt kirúghatnak

Erre egyrészről akkor kerülhet sor, ha a munkavállaló megszegte a törvényt vagy a cég belső szabályzatát, tehát olyan dolgot cselekszik, ami a munkaviszonya azonnali megszüntetéséhez vezet.

Ez teljesen független attól, hogy aktívan dolgozik, betegszabadságon vagy éppen táppénzen van.

Van még egy ilyen eset: a közös megegyezés.

felmondás táppénz alatt

Ha a felmondás közös megállapodással történik, akkor akár azonnali hatállyal is történhet — az azonnali hatályú felmondás táppénz alatt is kezdeményezhető, ez esetben pedig azonnal megszűnik a jogviszony, vele együtt pedig a biztosítás és a táppénzes ellátás is.

Van azonban néhány eset, amikor a munkavállalót nem rúghatják ki.

Amikor a táppénz alatti felmondás munkáltató részéről nem megengedett

Ilyen például a gyermekápolási táppénz, ami a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenségre vonatkozik.

Amennyiben a munkavállaló ilyen helyzetben van, a munkáltató közölheti vele a kirúgás tényét, de a felmondási idő csak a keresőképtelenség megszűnését követően indulhat meg.

felmondási idő alatt táppénz

A többi lehetőséget már fentebb részleteztük:

 • szülési szabadság,
 • szülői vagy apasági szabadság,
 • fizetés nélküli szabadság (gyermek gondozása miatt).

Ami még fontos: a felmondás indoklása.

Munkaviszony megszüntetése táppénz alatt: az indok

Az indoklás — amennyiben aktív korú, és nem nyugdíjas munkavállalóról van szó — minden esetben meg kell, hogy történjen, rendszerint írásban.

Mire vonatkozhat?

 • munkavállaló magatartása (pl. törvényszegés), képessége (pl.: szakmai alkalmatlanság)
 • munkáltató működése (pl. átszervezés, létszámcsökkentés)

A munkavállaló keresőképtelensége, várandóssága, szülési szabadsága tehát nem lehet indok!

Még szigorúbbak az indoklásra vonatkozó feltételek, amennyiben a munkavállaló munkaviszonya határozott időtartamra szól — ez esetben csak a törvényben feltüntetett indokok fogadhatóak el.

A jogellenes elbocsátás esetén kártérítés ítélhető meg a munkavállalónak, ami akár a 12 havi távolléti díjának összegét is elérhető — akár a végkielégítésen felül is.

Összefoglalás

táppénz alatti felmondás

A felmondás normál esetben bármikor megtörténhet — ekkor 30 nap a törvényben meghatározott felmondási idő.

A betegszabadság és a táppénz esetén azonban más a helyzet.

Mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató szempontjából fontos, hogy betartsa a szabályokat, előírásokat és törvényeket — ellenkező esetben ugyanis kártérítési perekre kerülhet sor.

Amennyiben tetszett a cikk, még több hasonló írást olvashatsz a Messzirejuthat karrieroldalon.