Társadalombiztosítási (TB) járulék 2024: összege & fizetése

társadalom biztosítási járulék tb

Az egészségügyi ellátás idehaza mindenkinek biztosítva van — tehát biztosításon alapul.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy alanyi módon mindenkinek jár!

Több fontos feltételnek is eleget kell tenni annak érdekében, hogy a háziorvosoknál, a kórházakban vagy a gyógyszertárakban kedvezményesen vagy akár ingyen ellátásban részesülhessünk: ezek közé tartozik például a TB (társadalombiztosítási járulék) megfizetése is.

Az alábbi cikkben bemutatjuk, hogy:

 • Mi is az a társadalombiztosítási járulék?
 • Hány százalék a TB járulék?
 • Hogyan történik a TB fizetés?
 • Mikor szűnik meg a TB jogosultság?
 • Miben más az egészségügyi szolgáltatási járulék és a nyugdíjjárulék?

Minden a TB járulék 2024-es tudnivalóiról — egyetlen helyen!

Fontos!

Az alábbi cikk nem minősül tanácsadásnak, a benne foglalt információk pedig helyenként pontatlanok lehetnek a jogszabályok folyamatos változása miatt.

Amennyiben társadalombiztosítási járulék 2024-ben esedékes megfizetésére kötelezett, kérjük mindenképpen egyeztessen a hivatalos szervekkel (pl.: Nemzeti Adó- és Vámhivatal) is a további teendőket illetően.

TB járulék 2024

tb fizetés

A társadalombiztosítási járulék az orvosi ellátás ellenértéke.

Mivel Magyarországon biztosítás-alapúan működik az egészségügyi rendszer, ezért minden magyar állampolgárnak kötelezően fizetnie kell a TB járulékát, ha olcsón szeretne orvosi ellátáshoz jutni.

Ellenkező esetben minden orvosi ellátást (teljes áron) ki kell kifizetnie!

Ki számít biztosítottnak?

TB fizetés

nyugdíjjárulék

Magát a TB járulékot két módon fizetik a magyar állampolgárok:

 • indirekt, vagy
 • direkt módon.

Indirektnek számít minden olyan tényező, amely során egy kifizető hely fizeti helyettünk a TB járulékot — tehát aktív munkaviszonyunk van, közalkalmazottak vagyunk, közszolgálati vagy más szolgálati jogviszonyban állunk, valamint ha álláskeresési támogatásban, táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülünk.

Direkt módon értelemszerűen akkor van szükség TB fizetésre, ha a fentiek között egyetlen egy feltétel sem igaz ránk: tehát nem tartozunk egyetlen olyan kifizető helyhez sem, amelyik fizetné az egészségügyi járulékunkat.

Nézzük meg ezt a két esetet egyesével.

TB fizetés kifizető hely által

hány százalék a tb járulék

A törvény szerint az számít biztosítottnak, aki:

 • egyházi személy,
 • egyéni vállalkozó,
 • társas vállalkozó,
 • mezőgazdasági őstermelő,
 • kisadózó,
 • legálisan, az állam felé a munkáltató által bejelentett módon dolgozik (közmunkások is),
 • nem dolgozik, de munkanélküli segélyben részesül
 • ingyenesen jogosult egészségügyi ellátásra (pl.: hallgatói jogviszony, kiskorúság, nyugellátás, stb.)

Ezekben az esetekben a személynek nem kell fizetnie a saját TB járulékát — egy kifizető hely teszi ezt meg helyette.

De mi a helyzet, ha nincs biztosítva egy munkahely által vagy alanyi jogon?

TB fizetés egyénileg

egészségügyi hozzájárulás

Amennyiben nem állunk jogviszonyban egy munkáltatóval, vagy nem vagyunk jogosultak más jogcímen sem ingyenes egészségügyi ellátásra, akkor magunknak kell fizetnünk a TB-t.

Ebben az esetben minden hónapban el kell utalnunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a TB összegét ahhoz, hogy az orvosi ellátásunk ingyenes legyen, a gyógyszereink egy része pedig kedvezményes.

Mikor szűnik meg a TB jogosultság?

egészségügyi szolgáltatási járulék

Amennyiben 6 hónapig nem fizeted a TB-t, megszűnik a TB jogosultságod, ezáltal nem kaphatsz ingyen orvosi ellátást.

Ez azt jelenti, hogy a 7. hónaptól fizetned kell minden egészségügyi szolgáltatásért — a sürgősségi ellátásért is (utólag).

Amennyiben munkaviszonyod van, alanyi jogon ingyenes ellátásra vagy jogosult, vagy segélyt kapsz, de valamilyen oknál fogva ezek megszűnnek, onnantól indul a 6 hónapos türelmi időszak: ám a TB-t már a 6 hónapos időszak első napjától fizetned kell, különben tartozásod keletkezik, amit utólag kell kifizetned.

Amennyiben lejár a 6 hónap, abban az esetben a biztosítás megszűnik, és a TAJ-szám is érvénytelenné válik.

TB összege 2024

tb összege

Magát a TB összegét kétféle módon határozhatjuk meg:

 • százalékosan (TB fizetés kifizető hely által)
 • pontosan (TB fizetés egyénileg)

Nézzük meg mindkettőt egyesével!

TB járulék mértéke: hány százalék a TB járulék?

társadalombiztosítási járulék

A biztosítási jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek tekintetében a törvény egységes, 18,5%-os mértékű társadalombiztosítási járulékot (TB járulék) határozott meg.

Ez a százalék négy korábbi járulékból állt össze:

 • 10% nyugdíjjárulék,
 • 4% pénzbeli egészségbiztosítási járulék,
 • 3% természetbeni egészségbiztosítási járulék,
 • 1,5% munkaerőpiaci járulék.

Fontos, hogy a TB járulék mértéke, tehát a 18,5% a bruttó bérre vonatkozik — abból kerül levonásra.

TB összege — egyénileg fizetve

tb járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2024. január 1-jétől 11.300 Ft — napi díjban számolva 380 Ft.

Ezt az összeget a bejelentkezés időpontjától kell fizetni.

A TB fizetés havonta esedékes, és mindig a tárgyhót követő hónap 12-ig napjáig kell befizetni.

tb 2024, 2025

A fizetés történhet:

 • postán (sárga csekken),
 • online (utalással).

De hogyan?

TB befizetés csekken (posta)

tb fizetés egyénileg

A sárga csekket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatán lehet igényelni, az alábbi módokon:

 • Postán is beküldhető a nyomtatvány — a NAV oldalán 24T1011U jellel van ellátva
 • Ügyfélkapunk szintén a 24T1011U jelű nyomtatványt kell — az ÁNYK-n keresztül
 • Telefonon a 1819 telefonszámon érhető el a NAV Infóvonal — a folyószámla-ügyintézés menüpontot kell megnyomni
 • Személyesen a NAV ügyfélszolgálatán lehet igényelni — itt a nyomtatvány is kitölthető.

Emellett a NAV honlapján keresztül is lehet igényelni.

TB utalás 2024-ben

eho

A TB utalásnak az alábbi adatokkal kell történnie:

 • Számlaszám: 10032000-06055826
 • Kedvezményezett: NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla (adónemkód: 408).
 • Közlemény: adóazonosító (adókártyán szereplő tíz számjegyű kód).

Milyen határidő áll ezekhez rendelkezésre?

TB határidők

mikor szűnik meg a tb jogosultság

Mindig az adott hónap 12. napja a fizetési határidő.

Amennyiben ezt elmulasztjuk, késedelmi pótlékot számolnak fel (kamat), ami az aktuális jegybanki alapkamat kétszerese.

Összefoglalva

A TB jogviszony lényegében az orvosi ellátás fedezéséről szól.

egészségbiztosítási járulék

A TB befizetés történhet indirekt (pl.: munkahely által) vagy direkt (saját magunk) által — előbbi esetben a TB százalékos, utóbbi esetben pedig a TB befizetése fix összegben történik.

Amennyiben ezt elmulasztjuk, 6 hónap áll rendelkezésre a pótlásra, különben megszűnik a biztosított (és ezáltal ingyenes) orvosi ellátási jogosultságunk.

járulékok

Amennyiben még több ehhez hasonló cikket olvasnál, böngészd át a Messzirejuthat blogot!